Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. července 2016
Ohlášky
Petr Borský
02.07.2016 19:16:44
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. července 2016 do 10. července 2016
       
Neděle       24. června 2012 03. července 2016 Radomír              14. neděle v mezidobí / sv. Tomáš, apoštol
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Jaroslava Šnorberta
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Lédra, rodiče a snachu Růženu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
 
Pondělí 04. července 2016 Prokop Památka sv. Prokopa, opata, a sv. Alžběta Portugalská
               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 05. července 2016 státní svátek Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,
    patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 06. července 2016 státní svátek sv.  Marie Gorettiová, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 07. července 2016 Bohuslava sv. Wilibald
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 08. července 2016 Nora sv. Kilián, bl. Evžen III.
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za nenarozeného Benedikta Bernarda
                  a jeho rodiče
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 09. července 2016 Drahoslava sv. Augustin Žao Rong, kněz, a druhové, mučedníci
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. července 2016 Libuše, Amálie                15. neděle v mezidobí 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za profesora Zdeňka Knauteho 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“