Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve dvou týdnech od 10. července 2016
Ohlášky
Petr Borský
09.07.2016 19:49:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. července 2016 do 24. července 2016
                   
Neděle       24. června 2012 10. července 2016 Libuše, Amálie                15. neděle v mezidobí /sv. Amálie
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Horákovu a Roterovu
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za profesora Zdeňka Knauteho 
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
               
Pondělí 11. července 2016 Olga Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
   
  Sezemice mše sv. zrušena
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 12. července 2016 Bořek sv. Jan Qualbert
  volný den - beze mše sv.           
Středa 13. července 2016 Markéta sv. Jindřich
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek 14. července 2016 Karolína bl. Hroznata, mučedník, sv. Kamil de Lellis, kněz
 
 
  Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 15. července 2016 Jindřich Památka sv.  Bonaventury, biskupa a učitele církve
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 16. července 2016 Luboš Panna Maria Karmelská
               
  Kunětice mše sv. zrušena
       
Neděle       24. června 2012 17. července 2016 Martina   16. neděle v mezidobí / sv. Hyacint, bl. Česlav, bl. Pavel Gojdič
   
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Boukal 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Imricha Kleina a jeho rodinu
   
P. Šlégr 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
   
Pondělí 18. července 2016 Drahomíra sv. Emilián
   
  Sezemice mše sv. zrušena
 
Úterý                 16. dubna 2012 19. července 2016 Čeněk sv. Makrina
  volný den - beze mše sv.           
Středa 20. července 2016 Ilja sv. Apolinář, biskup a mučedník, sv. Eliáš
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 21. července 2016 Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi, kněz a učitel církve
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Pátek 22. července 2016 Magdaléna Památka sv. Marie Magdalény
 
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
  18:00 hod. Sezemice mše sv. o Marii Magdaléně obětována: (intence nezadána)
  po skončení bohoslužby slova - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
 
Sobota 23. července 2016 Libor Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Brigitě obětována za farníky svěřených farností
   
  Kunětice mše sv. zrušena
 
   
Neděle       24. června 2012 24. července 2016 Kristýna                      17. neděle v mezidobí / sv. Kristýna, sv. Šarbel
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za ;zemřelého pana Emila Reinberka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Vohralíkovy a celý rod
Oznámení: 
P. Milan Vrbiak se bude od neděle 10. července do úterý 19. července 2016 účastnit duchovních cvičení.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“