Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. července 2016
Ohlášky
Petr Borský
25.07.2016 11:37:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. července 2016 do 31. července 2016
   
Neděle       24. června 2012 24. července 2016 Kristýna                      17. neděle v mezidobí / sv. Kristýna, sv. Šarbel
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ottu Milského a jeho rodinu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za ;zemřelého pana Emila Reinberka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Vohralíkovy a celý rod
   
Pondělí 25. července 2016 Jakub Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý 26. července 2016 Anna Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv.  o sv. Jáchymovi a Anně obětována za všechny Aničky a Anny 
                   našich farností
   
Středa 27. července 2016 Věroslav Památka sv. Gorazda a druhů
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Gorazdovi a druzích obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 28. července 2016 Viktor sv. Viktor I.
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 29. července 2016 Marta Památka sv. Marty
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Martě obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 30. července 2016 Bořivoj sv. Petr Chryzolog, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 31. července 2016 Ignác              18. neděle v mezidobí / sv. Ignác z Loyoly
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Svědirohovy a jejich dceru Marii
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna Václava, vnuka Petra
                  a celý rod
       
Oznámení:  
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“