Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. července 2016
Ohlášky
Petr Borský
31.07.2016 08:46:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. července 2016 do 07. srpna 2016
       
Neděle        31. července 2016 Ignác              18. neděle v mezidobí / sv. Ignác z Loyoly
 
P. M. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Ročkovu, Volfovu, Kavkovu
                  a Kulhánkovu
   
P. M. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Svědirohovy a jejich dceru
                  Marii
   
P. M. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna Václava, vnuka 
                  Petra a celý rod
 
Pondělí 01. srpna 2016 Oskar Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
               
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 02. srpna 2016 Gustav sv. Eusebius z Vercelli, biskup, sv. petr Julián Eymard, kněz
 
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 03. srpna 2016 Miluše sv.  Efronius
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 04. srpna 2016 Dominik Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o Janu Vianneyovi obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 05. srpna 2016 Kristián Posvěcení římské baziliky Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku Proměnění Páně obětována za všechny 
                       Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 06. srpna 2016 Oldřiška Svátek Proměnění Páně
   
P. M. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice mše sv. se svatebním obřadem snoubenců 
                Ondřeje Lisého a Magdaleny Vlasákové
     
Neděle        07. srpna 2016 Lada       19. neděle v mezidobí / sv. Sixtus II.a druhové / sv. Kajetán
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Krpatu, bratra Zdeňka 
                  a rodiče Krpatovy
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“