Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. srpna 2016
Ohlášky
Petr Borský
06.08.2016 21:22:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. srpna 2016 do 14. srpna 2016
     
Neděle        07. srpna 2016 Lada       19. neděle v mezidobí / sv. Sixtus II.a druhové / sv. Kajetán
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Krpatu, bratra Zdeňka 
                  a rodiče Krpatovy
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z obojí strany
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 08. srpna 2016 Soběslav Památka sv. Dominika, kněze
 
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 09. srpna 2016 Roman Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
                                panny a mučednice, patronky Evropy
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 10. srpna 2016 Vavřinec Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 11. srpna 2016 Zuzana Památka sv. Kláry, panny
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Prachovice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 12. srpna 2016 Klára sv. Jana Františka de Chantal, řeholnice
     
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 13. srpna 2016 Alena Sobotní památka Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich
  farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
     
Neděle       14. srpna 2016 Alan                 20. neděle v mezidobí / sv. Maxmilián Kolbe
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Hanzla, rodiče a bratra Josefa
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla,
                  celý rod a Vlastu Hiršlovou
   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“