Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. srpna 2016
Ohlášky
Petr Borský
13.08.2016 21:38:37
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. srpna 2016 do 21. srpna 2016
   
Neděle       14. srpna 2016 Alan                 20. neděle v mezidobí / sv. Maxmilián Kolbe
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Hanzla, rodiče a bratra Josefa
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla,
                  celý rod a Vlastu Hiršlovou
   
Pondělí 15. srpna 2016 Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za farníky svěřených farností, litanie 
                  loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
Úterý 16. srpna 2016 Jáchym sv. Štěpán I. Uherský
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 17. srpna 2016 Petra sv. Myron
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek 18. srpna 2016 Helena sv. Helena
   
  Dašice mše sv. zrušena
       
Pátek 19. srpna 2016 Ludvík sv. Jan Eudes, kněz
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 20. srpna 2016 Bernard sv. Bernard, opat a učitel církve
   
  Kunětice mše sv. zrušena
     
Neděle        21. srpna 2016 Johana              21. neděle v mezidobí / sv. Pius X.
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Růženu Kořínkovou a její
                  maminku Kláru Venzelovou
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za svěřenou farnost Sezemice
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
       
Oznámení:  
Pater Tomáš Kvasnička bude od úterý 16. srpna do pátku 19. srpna 2016 čerpat řádnou dovolenou.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“