Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. září 2016
Ohlášky
Petr Borský
03.09.2016 19:02:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. září 2016 do 11. září 2016
   
Neděle       4. září 2016 Jindřiška                 23. neděle v mezidobí / sv. Rozálie
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice poutní mše sv. obětována za zemřelou paní Jiřinu Voslařovou
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a celý rod
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple obětována 
                       za farníky 
   
Pondělí 5. září 2016 Boris sv. Terezie z Kalkaty (Matka Tereza)
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 6. září 2016 Boleslav sv. Magnus
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 7. září 2016 Regina sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 8. září 2016 Mariana Svátek Narození Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelého pana Františka Dušánka
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice pěší pouť od dřevěné kapličky u hřbitova ke kostelu
P. T. Kvasnička po příchodu ke kostelu mše sv. obětována za Františka a Veroniku Šťastných
                  a jejich rodiny
   
Pátek 9. září 2016 Daniela sv. Petr Klaver, kněz
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání k modlitbě a společnému sdílení - na faře
   
Sobota 10. září 2016 Irma bl. Karel Spinola, kněz a mučedník
   
P. P. Sandtner 11:30 hod. Sezemice svatební obřad snoubenců 
  Luďka Rezničenka a Zdeňky Hrušové
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle        11. září 2016 Denisa              24. neděle v mezidobí / sv. Emilián z Vercelli
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za rodinu 
                  Hokovu a Čermákovu
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
od 15 hod. - do 16 hod. Dašice otevření kostela Narození Panny Marie 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“