Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. září 2016
Ohlášky
Petr Borský
10.09.2016 21:26:51
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. srpna 2016 do 18. srpna 2016
       
Neděle        11. září 2016 Denisa              24. neděle v mezidobí / sv. Emilián z Vercelli
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za rodinu 
                  Hokovu a Čermákovu
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Uhlířovou, Marii Sedlaříkovou,
  Marii Tichou, Marii Hájkovou a jejich manžele a rodiče
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
od 15 hod. - do 16 hod. Dašice otevření kostela Narození Panny Marie 
 
Pondělí 12. září 2016 Marie Jméno Panny Marie / sv. sv. Quido
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Jménu Panny Marie obětována za všechny Marie 
                  svěřených farností, litanie loretánská a zásvětná 
                  k Panně Marii
   
Úterý 13. září 2016 Lubor Památka  sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 14. září 2016 Radka Svátek Povýšení svatého kříže
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
     
Čtvrtek 15.IX.16 Jolana Památka Panny Marie Bolestné
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o Panně Marii Bolestné obětována za všechny farníky 
                  svěřených farností, litanie loretánská a zásvětná 
                  k Panně Marii
     
Pátek 16.IX.16 Ludmila Památka sv. Ludmily, mučednice
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Ludmile obětována ke cti Nejsvětější Trojice
po skončení mše sv. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 17.IX.16 Naděžda sv. Kornélius, papež, sv. Cyprián, biskup,  mučedníci, sv. Bellarmin, biskup
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        18. září 2016 Kryštof               25. neděle v mezidobí / sv. Josef Kupertinský
   
Sbírka na "Církevní školství"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Helenu a Oldřicha Burdovy
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu,
                 Chválovu a Kamenických
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“