Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. září 2016
Ohlášky
Petr Borský
25.09.2016 09:18:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. září 2016 do 02. října 2016
   
Neděle        25. září 2016 Zlata               26. neděle v mezidobí / sv. Kleofáš
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Hanzla, rodiče a bratra
                  Josefa
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, syna a všechny
                 zemřelé z toho rodu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, snachu
                 Annu, vnuka Václava a pravnuka Petra
   
Pondělí 26. září 2016 Andrea sv. Kosma a Damián
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 27. září 2016 Jonáš Památka sv. Vincence z Paula, kněze
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře      
   
Středa 28. září 2016 Václav Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
   
                                hlavního patrona českého národa
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za zemřelého pana Václava 
                       Košku a živé i zemřelé z rodiny Koškovy a Michalů
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Mnětice patrocinium kaple, slavnostní mše sv. obětována za všechny 
                         a zemřelé  a zemřelé farníky
         
Čtvrtek 29. září 2016 Michal Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Pavlu Konařovou a její ještě nenarozenou
                 dceru
   
Pátek 30. září 2016 Jeroným Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání k modlitbě a společnému sdílení - na faře
   
Sobota 01. října 2016 Igor Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Terezii obětována za Boží ochranu nově narozených životů
J. P. Vtípil 14:00 hod Sezemice          křest Karolíny Musilové
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle        02. října 2016 Olivie , Oliver              27. neděle v mezidobí / sv. Emilián z Vercelli
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zdraví a Boží ochranu pro rodinu
                 Matúšů a Trtkovu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu, celý rod a rodinu
                 Schejbalovu
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Sbírka na "Církevní školství": Kunětice 130,- Kč, Dašice 885,- Kč, Sezemice 2 083,- Kč,
                    Býšť 2 704,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“