Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. října 2016
Ohlášky
Petr Borský
01.10.2016 21:52:33
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. října 2016 do 09. října 2016
     
Neděle        02. října 2016 Olivie , Oliver              27. neděle v mezidobí / sv. andělé strážní
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý ten rod
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zdraví a Boží ochranu pro rodinu
                 Matúšů a Trtkovu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu, celý rod a rodinu
                 Schejbalovu
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 03. října 2016 Bohumil sv. Maxmilián
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 04. října 2016 František Památka sv. Františka z Assisi
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
Středa 05. října 2016 Eliška sv. Palmác, sv. Faustyna Kowalská
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 06. října 2016 Hanuš                             sv. Bruno, kněz
   
P. T. Kvasnička od 14 hod. Pardubice možnost přistoupení ke svátosti smíření - kostel sv. Bartoloměje
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 07. října 2016 Justýna Památka Panny Marie Růžencové
     
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii Růžencové obětována za všechny 
                  Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 08. října 2016 Věra Sobotní památka Panny Marie / sv. Simeon
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich
  farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       09. října 2016 Štefan, Sára   28. neděle v mezidobí / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za novomanžele Kateřinu a Pavla Pisovy
                  a za zemřelou maminku Olgu Doubravskou
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
                   
Oznámení:  
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“