Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. října 2016
Ohlášky
Petr Borský
17.10.2016 21:37:58
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. října 2016 do 23. října 2016
       
Neděle        16. října 2016 Havel 29. neděle v mezidobí / sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacogue
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Eričku Kňavovou a za rodinu 
                  Lieskovu
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za svěřenou
                  farnost Sezemice
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
 
Pondělí 17. října 2016 Hedvika Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
               
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny živé i zemřelé farníky farnosti
                 Sezemice - kaplička u hřbitova
   
Úterý 18. října 2016 Lukáš Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 19. října 2016 Michaela sv. Pavel od Kříže, kněz, sv. Izák Jogues, kněz, a druhové, mučedníci
  15.45 výuka náboženství na faře v Býšti
  Býšť mše sv. 17. 00 hod
   
Čtvrtek 20. října 2016 Vendelín sv. Irena, sv. Vitalis
   
  Dašice mše sv. 17.00 hod
     
Pátek 21. října 2016 Brigita bl Karel Rakouský
   
  16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
  17.20 adorace NSO  
  Sezemice mše sv. 18.00
   
Sobota 22. října 2016 Sabina sv. Jan Pavel II., papež
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        23. října 2016 Teodor               30. neděle v mezidobí / sv. Jan Kapistránský
   
Sbírka na "Misie"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží ochranu a pomoc pro syna 
                 Václava
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kynosovu, Burdovu a Krpatovu
                   
Oznámení: Pater Tomáš Kvasnička bude od pondělí 17. října do pátku 21. října čerpat řádnou dovolenou.
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“