Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. října 2016
Ohlášky
Petr Borský
22.10.2016 21:21:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. října 2016 do 30. října 2016
       
Neděle        23. října 2016 Teodor               30. neděle v mezidobí / sv. Jan Kapistránský
 
Sbírka na "Misie"
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží ochranu a pomoc pro syna 
                 Václava
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kynosovu, Burdovu a Krpatovu
 
Pondělí 24. října 2016 Nina sv. Antonín Maria Klaret, biskup
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 25. října 2016 Beáta sv. Kryšpín
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
  volný den - beze mše svaté
   
Středa 26. října 2016 Erik sv. Rustik
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 27. října 2016 Šarlota, Zoe sv. Evarist
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 28. října 2016 statní svátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Šimonu a Judovi obětována za všechny 
                  svěřené farnosti
po skončení mše sv. Sezemice pozvání k modlitbě a společnému sdílení - na faře
   
Sobota 29. října 2016 Silvie sv. Narcis / bl. Maria Restituta Kafková
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        30. října 2016 Tadeáš               31. neděle v mezidobí / sv. Marcel
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení:
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny 
věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé
době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“