Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. října 2016
Ohlášky
Petr Borský
29.10.2016 22:14:23
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. října 2016 do 06. listopadu 2016
     
Neděle        30. října 2016 Tadeáš               31. neděle v mezidobí / sv. Marcel
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 31. října 2016 Štěpánka sv. Wolfgang, biskup
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 01. listopadu 2016 Felix Slavnost všech svatých
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za všechny farníky svěřených
                       farností
   
Středa 02. listopadu 2016 Památka zesnulých        Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé - kaplička 
                                                                                   u hřbitova
       
Čtvrtek 03. listopadu 2016 Hubert sv. Martin de Porres, řeholník
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
 
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 04. listopadu 2016 Karel Památka Karla Boromejského, biskupa
     
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Karlu Boromejském obětována za zemřelého pana
                  Švíka
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 05. listopadu 2016 Miriam Sobotní památka Panny Marie / sv. Zachariáš a Alžběta
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich
  farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       06. listopadu 2016 Liběna                 32. neděle v mezidobí / sv. Leonard
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, syna a rodiče z obojí
                  strany
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Sbírka na "Misie": Kunětice 280,- Kč, Dašice 1 751,- Kč, Sezemice 3860,- Kč
                      a Býšť 4 576,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
                      Adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce se uskuteční v pátek 11. listopadu
                      od 17 hodin.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“