Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. listopadu 2016
Ohlášky
Petr Borský
06.11.2016 08:58:52
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. listopadu 2016 do 13. listopadu 2016
   
Neděle       06. listopadu 2016 Liběna                 32. neděle v mezidobí / sv. Leonard
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, syna a rodiče z obojí
                  strany
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 07. listopadu 2016 Saskie sv. Wilibrord
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 08. listopadu 2016 Bohumír sv. Gottfried
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. školení kaplanů
   
Středa 09. listopadu 2016 Bohdan Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. školení kaplanů
   
  Srch výuka náboženství - zrušena  
   
  Býšť výuka náboženství - zrušena  
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek 10. listopadu 2016 Evžen Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o sv. Lvu obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 11. listopadu 2016 Martin Památka sv. Martina, biskupa
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv.  o sv. Martinovi obětována za všechny Služebníky 
                     Ježíšova Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě a sdílení - na faře
   
Sobota 12. listopadu 2016 Benedikt Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
   
  18:00 hod. Sezemice K O N C E R T   C H R Á M O V É    H U D B Y
  kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích
  Účinkují: PAVEL SVOBODA varhany     MAREK ZVOLÁNEK trubka
     
Neděle        13. listopadu 2016 Tibor             30. neděle v mezidobí / sv. Anežka Česká
     
Sbírka na "Plošné pojištění"
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava a Annu Záveských a všechny
                  živé a zemřelé z toho rodu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
                   
Oznámení: Pater Tomáš Kvasnička se bude ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 účastnit školení kaplanů.
V uvedených dnech je proto zrušena výuka náboženství v Srchu a v Býšti. Zrušena je také středeční
mše sv. v Býšti.
V sobotu 12. listopadu 2016 bude mše sv. s nedělní platností v Kuněticích začínat již v 16:30 hodin.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“