Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. listopadu 2016
Ohlášky
Petr Borský
12.11.2016 22:08:22
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. listopadu 2016 do 20. listopadu 2016
       
Neděle        13. listopadu 2016 Tibor             33. neděle v mezidobí / sv. Anežka Česká
 
Sbírka na "Plošné pojištění"
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ondřeje Džačovského, jeho manželku 
                  a rodiče z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava a Annu Záleských a všechny
                  živé a zemřelé z toho rodu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
 
Pondělí 14. listopadu 2016 Sáva sv. Mikuláš Tavelič
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 15. listopadu 2016 Leopold sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 16. listopadu 2016 Otmar sv. Markéta Skotská / sv. Gertruda, panna
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti    
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 17. listopadu 2016 Mahulena Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o Alžbětě Uherské obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 18. listopadu 2016 Romana Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 19. listopadu 2016 Alžběta sv. Mechtilda z Helfty
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle        20. listopadu 2016 Nikola               Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Krišpín
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela a celý
                  ten rod
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru
                  a bratra katecheta
                   
Oznámení: 
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“