Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. listopadu 2016
Ohlášky
Petr Borský
19.11.2016 21:52:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. listopadu 2016 do 27. listopadu 2016
       
Neděle        20. listopadu 2016 Nikola               Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Krišpín
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela a celý
                  ten rod
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru
                  a bratra katechetu
 
Pondělí 21. listopadu 2016 Albert Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
               
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za zemřelou Vlastu 
                  Kohoutovou roz. Smutnou a celou rodinu Smutných
   
Úterý 22. listopadu 2016 Cecílie Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 
  volný den - beze mše svaté
   
Středa 23. listopadu 2016 Klement Slavnost sv. Klementa, papeže a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Klementovi obětována: (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice mše sv. o sv. Klementovi obětována za svěřené farnosti
   
Čtvrtek 24. listopadu 2016 Emílie Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněz, a druhů, mučedníků
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o Ondřejovi a druzích obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 25. listopadu 2016 Kateřina sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Kateřině obětována za paní Marcelu Oremovou
po skončení mše sv. Sezemice pozvání k modlitbě a společnému sdílení - na faře
   
Sobota 26. listopadu 2016 Artur sv. Silvestr / sv. Jakub Alberione
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        27. listopadu 2016 Xénie               1. neděle adventní / sv. Virgil
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela
                  Františka, dva syny a zetě
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé rodiče Stanislava a Cecílii 
                  Trtkovy
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na rodiče Shánělovy, a celý rod
                   
Oznámení: Sbírka na "Plošné pojištění": Kunětice 400,- Kč, Dašice 341,- kč, Sezemice 2 069,- Kč
                    a Býšť 2 713,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“