Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu 2016
Ohlášky
Petr Borský
26.11.2016 21:46:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu 2016 do 04. prosince 2016
     
Neděle        27. listopadu 2016 Xénie               1. neděle adventní / sv. Virgil
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela
                  Františka, dva syny a zetě
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé rodiče Stanislava a Cecílii 
                  Trtkovy
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na rodiče Shánělovy, a celý rod
   
Pondělí 28. listopadu 2016 René sv. Mansuet
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 29. listopadu 2016 Zina sv. Saturnin
   
  volný den - beze mše svaté
   
Středa 30. listopadu 2016 Ondřej Svátek sv. Ondřeje, apoštola
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Ondřejovi obětována za farníky svěřených
Býšť: setkání pastorační rady                 farností
       
Čtvrtek 01. prosince 2016 Iva sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 02. prosince 2016 Blanka sv. Bibiána
     
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                  Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě růžence a sdílení - na faře
     
Sobota 03. prosince 2016 Svatostav Sobotní památka Panny Marie / Památka sv. Františka Xaverského 
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. Býšť rorátní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       04. prosince 2016 Barbora       2. neděle adventní / sv. Jan Damašský / sv. Barbora
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcerku
                  a zetě
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava Bačinu, jeho ženu Annu, dceru
                 Marii a syna Stanislava a ostatní zemřelé z toho rodu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiřinu Urbánkovou a rodiče Barešovy
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Sobotní mše svatá k památce Panny Marie se v Sezemicích uskuteční o týden
                      později - v sobotu 10. prosince 2016 od 7 hodin.
                      V sobotu 2. prosince 2016 se v Býšti od 7 hodin uskuteční rorátní mše svatá.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“