Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. prosince 2016
Ohlášky
Petr Borský
10.12.2016 21:51:36
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. prosince 2016 do 18. prosince 2016
       
Neděle        11. prosince 2016 Dana                       3. neděle adventní / sv. Damas I.
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa a Martu Wimerovy a celý ten rod
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jana Brzeziňskiego i jeho rodiče: 
  Bronisławę i Adama, Antoniego Brzeziňskiego i celou rodinu,
  Krysztofa a Kazimierza Gocławskich
 
Pondělí 12. prosince 2016 Simona Panna Maria Guadalupská
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii Guadalupské obětována
                  (intence nezadána)
   
Úterý 13. prosince 2016 Lucie Památka sv. Lucie, panny a mučednice
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 14. prosince 2016 Lýdie Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Janu od Kříže obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 15. prosince 2016 Radana / Radan sv. Valerián
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
 
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 16. prosince 2016 Albína sv. Adelhaida
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - 
                na faře
   
Sobota 17. prosince 2016 Daniel sv. Lazar / sv. Jan z Mathy
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Marii Spitzerovou
                  a manžela
     
Neděle        18. prosince 2016 Miloslav     4. neděle adventní / sv. Rufus a Zosim / sv. Malachiáš
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Valentovu, Prausovu a pana 
                 Komárka
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou,
                  rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
                   
Oznámení: 
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“