Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. prosince 2016
Ohlášky
Petr Borský
17.12.2016 21:13:16
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. prosince 2016 do 25. prosince 2016
     
Neděle        18. prosince 2016 Miloslav     4. neděle adventní / sv. Rufus a Zosim / sv. Malachiáš
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. za Jos. Šmahu, manž.Marii, Fr. Němečka,manž. Boženu a celý rod
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Valentovu, Prausovu a pana 
                 Komárka
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou,
                  rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
   
Pondělí 19. prosince 2016 Ester bl. Urban V.
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: za Boží pomoc pro Michaelu
   
Úterý 20. prosince 2016 Dagmar sv. Dominik Silonský / sv. Zefirin
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 13:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 21. prosince 2016 Natálie sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 22. prosince 2016 Šimon sv. Servul / sv. Františka Xaverie
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice křest Štěpánka Kopeckého
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 23. prosince 2016 Vlasta sv. Jan Kentský, kněz
     
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření,
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
     
Sobota 24. prosince 2016 Adam a Eva Štědrý den
   
P. T. Kvasnička 09:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. z večerní vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                  rodinu Šolínovu a Hylákovu
   
P. T. Kvasnička 22:00 hod. Dašice mše sv. z večerní vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                  za Boží milost pro společenství kolem sestry Kateřiny
                  Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce
   
P. T. Kvasnička 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována za všechny farníky svěřených 
                  farností
     
Neděle       25. prosince 2016                            Slavnost Narození Páně        1. svátek vánoční
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, jeho rodiče a rod Mandysů
   
  17:00 hod. Sezemice vánoční koncert pěveckého sboru 
  R O L N I Č K A 
                   
Oznámení: V Kuněticích se mše sv. uskuteční 26. prosince 2016 od 18 hodin.
Zdobení vánočních stromků a stavba betléma se v Sezemicích uskuteční v úterý 20. prosince od 9:30 hodin.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“