Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. ledna 2017
Ohlášky
Petr Borský
07.01.2017 21:57:42
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. ledna 2017 do 15. ledna 2017
       
Neděle        08. ledna 2017 Čestmír              Svátek Křtu Páně
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
  17:00 hod. Sezemice Tříkrálový koncert pěveckého sboru 
  Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
 
Pondělí 9. ledna 2017  Vladan sv. Julián
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 10. ledna 2017 Břetislav sv. Agathon
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 11. ledna 2017 Bohdana ct. Marie Elekta
   
  12:40 hod. Srch výuka náboženství zrušena  
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Kunětice bohoslužba slova za zemřelého pana Alexandra Vrabce
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 12. ledna 2017 Pravoslav sv. Probus
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 13. ledna 2017 Edita sv. Hilarius, biskup a učitel církve, a Poitiers
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení -
                na faře
   
Sobota 14. ledna 2017 Radovan sv. Sáva Srbský
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        15. ledna 2017 Alice              2. neděle v mezidobí / sv. Pavel Poustevník
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Štěrovských a Kamenických
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“