Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. ledna 2017
Ohlášky
Petr Borský
14.01.2017 16:57:37
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. ledna 2017 do 22. ledna 2017
       
Neděle        15. ledna 2017 Alice              2. neděle v mezidobí / sv. Pavel Poustevník
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou a žijící rodinu Rackovu
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Štěrovských a Kamenických
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 16. ledna 2017  Ctirad sv. Marcel I., papež
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 17. ledna 2017 Drahoslav Památka sv. Antonína Velikého, opata
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 18. ledna 2017 Vladislav Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
   
Od 18. ledna do 25. ledna TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti    
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv.  o Panně Marii, Matce jednoty křesťanů obětována
                   za jednotu křesťanů
   
Čtvrtek 19. ledna 2017 Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 20. ledna 2017 Ilona, Sebastián sv. Fabián, papež a mučedník, sv. Šebestián, mučedník
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 21. ledna 2017 Běla Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        22. ledna 2017 Slavomír              3. neděle v mezidobí / sv. Vincenc
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“