Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. ledna 2017
Ohlášky
Petr Borský
21.01.2017 21:53:26
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. ledna 2017 do 29. ledna 2017
       
Neděle        22. ledna 2017 Slavomír              3. neděle v mezidobí / sv. Vincenc
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za  všechny svěřené farností
 
Pondělí 23. ledna 2017  Zdeněk Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 24. ledna 2017 Milena sv. Agathon
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 25. ledna 2017 Miloš Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Pavlovi obětována za všechny svěřené farnosti
   
Čtvrtek 26. ledna 2017 Zora Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o sv. Timoteji a Titovi: za dceru a vnučku Černých
     
Pátek 27. ledna 2017 Ingrid  sv. Anděla Mericiová
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelého pana
                    Miloslava Aligera
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
poté Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení -
                na faře
   
Sobota 28. ledna 2017 Otýlie Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        29. ledna 2017 Zdislava              4. neděle v mezidobí / sv. Sulpicius
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Pavlínu Markovou a celý rod
  a za Karla Hyksu a celý rod  
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
                   
Oznámení: Připomenutí setkání pro všechny farníky, kteří zamýšlejí o své farnosti v dobrém, 
mohou pomáhat v činnostech na faře a ve farnosti, společně vytvářejí dobré dílo - první setkání
se uskuteční na faře v SEZEMICÍCH v neděli 22. ledna od 15:30 hodin.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“