Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. února 2017
Ohlášky
Petr Borský
04.02.2017 21:41:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. února 2017 do 12. února 2017
       
Neděle        05. února 2017 Dobromila     5. neděle v mezidobí / sv. Agáta, panna a mučednice
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou
                  a ten celý rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Dagmar a Blaženu Seidlovy a ten celý rod
                  rod
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
 
Pondělí 06. února 2017  Vanda Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Pavlu a spolumučednících obětována
                     za manžele Štěpničkovy z Dašic
   
Úterý 07. února 2017 Veronika sv. Richard
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 08. února 2017 Milada sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefina Bakhita, panna, a ct. Mlada
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 09. února 2017 Apolena sv. Apollonie
 
  Sezemice vikariátní setkání kněží  
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za kněze pardubického vikariátu
 
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 10. února 2017 Mojmír Památka sv. Scholastiky, panny
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - 
                na faře
   
Sobota 11. února 2017 Božena Panna Maria Lurdská
   
Světový den nemocných
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv.  o Panně Marii Lurdské obětována za všechny
                   nemocné a trpící
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence dle rozpisu)
     
Neděle        12. února 2017 Slavěna     6. neděle v mezidobí / sv.Benedikt Aniánský
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy a rodiče
                  z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“