Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. února 2017
Ohlášky
Petr Borský
20.02.2017 08:10:17
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. února 2017 do 26. února 2017
       
Neděle        19. února 2017 Patrik              7. neděle v mezidobí / sv. Godšalk
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ivanu Vítovou a celý ten rod a za Lucii 
                  a jejího syna
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, syna Karla a rodiče
                  z obojí strany
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za poděkování a dar víry a obrácení
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 20. února 2017  Oldřich sv. Nikefor
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 21. února 2017 Lenka, Eleonora sv. Petr Damiani, biskup a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 22. února 2017 Petr Svátek Stolce svatého apoštola Petra
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 23. února 2017 Svatopluk Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 24. února 2017 Matěj, Matyáš sv. Modest
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota 25. února 2017 Liliana sv. Valburga
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        26. února 2017 Dorota          8. neděle v mezidobí / sv. Alexandr
   
Sbírka "Svatopetrský haléř"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Radoslavu Novákovou 
                  a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží
 
Oznámení: V neděli 26. února 2017 se uskuteční sbírka "Svatopetrský haléř".
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“