Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. března 2017
Ohlášky
Petr Borský
05.03.2017 19:31:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. března 2017 do 12. března 2017
       
Neděle       05. března 2017 Kazimír          1. neděle postní / sv. Teofil
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Romana Ryšavého, jeho rodiče
                  a prarodiče
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za poděkování za obdržené dary a milosti
                  dárce a jeho rodiny
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (dle zadání)
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 06. března 2017 Miroslav bl. Friedrich
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 07. března 2017 Tomáš sv. Perpetua a Felicita, mučednice
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 08. března 2017 Gabriela sv. Jan z Boha
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Býšť křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 09. března 2017 Františka sv. Františka Římská, řeholnice
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 10. března 2017 Viktorie sv. Jan Ogilvie, kněz a mučedník
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota 11. března 2017 Anděla sv. Eulogius z Kordoby
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za rodinu Spitzerovu,
                    Hoškovu a Procházkovu
     
Neděle       12. března 2017 Řehoř          2. neděle postní / sv. Kvirin
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za ortopedické oddělení nemocnice 
                  Pardubice a ošetřující lékaře a za operaci dárce
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Jiroutka z Koloděj
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu, bratra Josefa, rodiče,
                  celý rod a rodinu Schejbalovu
 
Oznámení: Tento týden se neuskuteční výuka náboženství dětí z důvodu jarních prázdnin.
                     Sbírka "Svatopetrský haléř": Kunětice 353,- Kč, Dašice 1 282,- Kč, Sezemice
                     2 875, Kč a Býšť 4 708,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“