Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. března 2017
Ohlášky
Petr Borský
11.03.2017 21:46:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. března 2017 do 19. března 2017
     
Neděle       12. března 2017 Řehoř          2. neděle postní / sv. Kvirin
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za ortopedické oddělení nemocnice 
                  Pardubice a ošetřující lékaře a za operaci dárce
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Jiroutka z Koloděj
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu, bratra Josefa, rodiče,
                  celý rod a rodinu Schejbalovu
   
Pondělí 13. března 2017 Růžena sv. Patricie
 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 14. března 2017 Rút, Matylda sv. Matylda
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. porada kaplanů - Praha
   
Středa 15. března 2017 Ida sv. Longin
   
Den uprchlíků
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. porada kaplanů - Praha
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek 16. března 2017 Elena, Herbert sv. Heribert
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 17. března 2017 Vlastimil sv. Patrik, biskup
     
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 12:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a setkání - na faře
     
Sobota 18. března 2017 Eduard sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle rozpisu)
     
Neděle       19. března 2017 Josef                             3. neděle postní 
     
Sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních budov"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za vyprošení zdraví a Boží ochrany
                  pro rodinu Matúšů a Trtkovu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Jirsu, Josefa Brousila, Josefa
                  Hájka a sestru Anežku
       
Oznámení: V pátek 17. března 2016 se neuskuteční setkání NET FOR GOD.
                    V neděli 19. března od 15:30 hod. se na faře v Sezemicích uskuteční druhé setkání všech,
                     kteří mohou pomáhat v činnostech na faře a ve farnosti, společně vytvářet dobré dílo.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“