Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. dubna 2017
Ohlášky
Petr Borský
01.04.2017 21:48:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. dubna 2017 do 09. dubna 2017
       
Neděle       02. dubna 2017 Erika                      5. neděle postní / sv. František z Pauly 
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Eričku a Jaroslavu Kňavovy a za Mariána
                  Zelinku
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle zadání)
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 03. dubna 2017 Richard sv. Nikita
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 04. dubna 2017 Ivana sv. Izidor, biskup a učitel církve
   
Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 05. dubna 2017 Miroslava sv. Vincenc Ferrerský
   
Světový den zdraví
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 12:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 13:45 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti    
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 06. dubna 2017 Vendula sv. Notger
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 07. dubna 2017 Heřman, Hermína sv. Jan Křtitel de la Salle, kněz
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
  17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova
                  Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a setkání
                se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
   
Sobota 08. dubna 2017 Ema sv. Albert, sv. Dionýsius
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (dle rozpisu v kalendáři)
     
Neděle       09. dubna 2017 Dušan       KVĚTNÁ (PAŠIOVÁ) NEDĚLE / sv. Marie Kleofášova
   
Sbírka "Podpora oslav 100. výročí Fatimy"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, manželku Marii,
                  Josefa Dostála a Josefa Jelínka
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Kertoušovu
                  a Jiroutovu
 
Oznámení: "Misijní" koláč: Dašice 682,- Kč, Sezemice 2 147,- Kč, Býšť 2 924,- Kč. 
                        Celková částka: 5 753,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Připomenutí: Na Květnou neděli si nezapomeňte přinést kočičkové ratolesti k posvěcení.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“