Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. dubna 2017
Ohlášky
Petr Borský
18.04.2017 09:04:47
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. dubna 2017 do 23. dubna 2017
       
Neděle        16. dubna 2017 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Bernardetta Soubirousová
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených 
                  farností
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Karla Čelouda a rodiče
                  a prarodiče
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 14:30 hod. Dašice křest Sofie Holubové
 
Pondělí v oktávu velikonočním 17. dubna 2017 sv.Inocenc
               
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 14:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
Úterý v oktávu velikonočním 18. dubna 2017 sv. Krescenc
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa v oktávu velikonočním 19. dubna 2017 sv. Ema
   
P. T. Kvasnička 13:45 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek v oktávu velikonočním 20. dubna 2017 sv, Hugo
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. za zemřelou paní Ludmilu Macasovou
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Černých a Hyksovu
     
Pátek v oktávu velikonočním 21. dubna 2017 sv. Anselm
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota v oktávu velikonočním 22. dubna 2017 sv. Leonid
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle zadání)
     
Neděle        23. dubna 2017  2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / 
               
  sv. Vojtěch, patron královéhradecké diecéze
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Patera Ladislava Michaličku
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována vzpomínce na 1. výročí úmrtí syna Karla,
                  jeho manželku a tatínka, též za zemřelé příbuzné
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Málkovu
   
P  A R D U B I C K É   H U D E B N Í   J A R O
sbír. na podp.výr.Fatimy: Kun. 355,-; Sez. 2025,-; Daš. 865,- Býšť 2422-, Pán Bůh zaplať všem dárcům
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“