Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. května 2017
Ohlášky
Petr Borský
13.05.2017 21:37:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. května 2017 do 21. května 2017
       
Neděle       14. května 2017 Den matek          5. neděle velikonoční / sv. Matěj, apoštol
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu
 
  Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
 
Pondělí po 5. neděli velikonoční 15. května 2017 sv. Žofie, sv. Izidor
               
Mezinárodní den rodiny
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za všechny farníky živé
  a zemřelé farníky svěřených farností, májová pobožnost
  kaplička Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova
   
Úterý po 5. neděli velikonoční 16. května 2017 Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
  kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech,
                             patrona královéhradecké diecéze
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. seminář - Stráž pod Ralskem
   
Středa po 5. neděli velikonoční 17. května 2017 sv. Paschal Baylon
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. seminář - Stráž pod Ralskem
   
P. T. Kvasnička 12:45 hod. Srch výuka náboženství zrušena
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství zrušena
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční 18. května 2017 sv. Jan I., papež a mučedník
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Prachovice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za všechny farníky živé
  a zemřelé farníky svěřených farností, májová pobožnost
     
Pátek po 5. neděli velikonoční 19. května 2017 sv. Petr Celestýn
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
   
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota  20. května 2017 sv. Klement Maria Hofbauer, kněz
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (dle rozpisu v kalendáři),
                  májová pobožnost
     
Neděle       21. května 2017 6. neděle velikonoční / sv. Ondřej Bobola
   
Den modliteb za pronásledované křesťany
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Sezemice křest Františka Moudra
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Ráby patrocinium kaple sv. Jana Nepomuckého
                   
Připomenutí: Dnes v neděli 14. května 2017 od 20 hodin odvysílá TV NOE koncert s Václavem 
                          Hudečkem zaznamenaný v našem kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.
Oznámení: Sbírka "Kněžský seminář a formace bohoslovců": Kunětice 150,- Kč; Dašice
                      998,- Kč; Sezemice 2 243,- kč; Býšť 2 054,- Kč a Bělečko 200,- Kč.
                      Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“