Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. května 2017
Ohlášky
Petr Borský
20.05.2017 17:18:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. května 2017 do 28. května 2017
     
Neděle       21. května 2017 6. neděle velikonoční / sv. Ondřej Bobola
     
Den modliteb za pronásledované křesťany
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Sezemice křest Františka Moudra
 
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Ráby patrocinium kaple sv. Jana Nepomuckého
   
Pondělí po 6. neděli velikonoční 22. května 2017 sv. Rita z Cascie, řeholnice, sv. Julie
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kostěnice mše sv. o Panně Marii obětována za všechny živé a zemřelé
                  farníky svěřených farností, májová pobožnost
   
  Sezemice mše sv. se nekoná
   
Úterý po 6. neděli velikonoční 23. května 2017 sv. Jan Křtitel de Rossi
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa po 6. neděli velikonoční 24. května 2017 sv. Vincent Lerinský
   
P. T. Kvasnička 12:45 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně obětována
                  za všechny svěřené farnosti, májová pobožnost
       
Čtvrtek po 6. neděli velikonoční 25. května 2017 Slavnost Nanebevstoupení Páně
   
  sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., papež, sv. Marie Magdaléna de Pazzi
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice slavnostní mše sv. obětována za všechny farníky svěřených 
                                       farností, májová pobožnost
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za všechny farníky svěřených 
                                       farností, májová pobožnost
   
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
       
Pátek po 6. neděli velikonoční 26. května 2017 Památka sv. Filipa neriho, kněze
     
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení, 
  novéna k Duchu Svatému
     
Sobota  27. května 2017 sv. Augustin z Cantenbury
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle zadání),
                 májová pobožnost
     
Neděle       28. května 2017 7. neděle velikonoční / sv. Emil
     
Den modliteb za sdělovací prostředky
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Václava Rambouskovy a ten rod
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Bise, manželku a celý rod
       
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“