Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. května 2017
Ohlášky
Petr Borský
28.05.2017 09:48:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. května 2017 do 4. června 2017
       
Neděle       28. května 2017 7. neděle velikonoční / sv. Emil
 
Den modliteb za sdělovací prostředky
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Václava Rambouskovy a ten rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Bise, manželku a celý rod
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí po 7. neděli velikonoční 29. května 2017 sv. Maximin
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována Dariju Skrynnikovou a za Alžbětu
                  Aligerovou, májová pobožnost
   
Úterý po 7. neděli velikonoční 30. května 2017 Památka sv. Zdislavy
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
Středa po 7. neděli velikonoční 31. května 2017 Svátek Navštívení Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 12:45 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o Panně Marii obětována za Papežské misijní dílo dětí
                     májová pobožnost
   
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 1. června 2017 Památka sv. Justina, mučedníka
   
Den Papežského misijního díla dětí
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o sv. Justinovi
     
Pátek po 7. neděli velikonoční 2. června 2017 sv. Marcelin a Petr, mučedníci
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova  
                  Velekněžského Srdce
   
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a setkání 
  se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
   
Sobota  3. června 2017 Sobotní památka Panny Marie / Památka Karla Lwangy a druhů, mučedníků
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně
  Marii
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (dle rozpisu v kalendáři)
       
Neděle       4. června 2017 Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. František Caracciolo
   
Sbírka "Pastorační aktivity v diecézi"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána) 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky, kteří přišli pomoci
                  při vyklízení a úklidu zvonice
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle zadání)
                   
Prosba o pomoc: Sezemičtí farníci prosí o pomoc farníky farností Dašice a Býšť při vyklízení                    
a úklidu zvonice. Sejdeme se v sobotu 3. června 2017 v 8 hodin před zvonicí v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“