Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. června 2017
Ohlášky
Petr Borský
04.06.2017 08:52:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. června 2017 do 11. června 2017
     
Neděle       4. června 2017 Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. František Caracciolo
     
Sbírka "Pastorační aktivity v diecézi"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána) 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky, kteří přišli pomoci
                  při vyklízení a úklidu zvonice
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle zadání)
   
Pondělí 5. června 2017 Dobroslav Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 6. června 2017 Norbert sv. Norbert, biskup
   
P. T. Kvasnička 10:30 hod. Sezemice pohřební mše sv. za zemřelou paní Vlastu Udržalovou
                    z Chotče
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 7. června 2017 Iveta, Slavoj sv. Robert
   
od 08:00 hod. - do 12:30 hod. Sezemice prohlídka kostela Nejsvětější Trojice 
  3., 4. třídy a 5. třída ZŠ Sezemice
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Josefa Brouškovy a Miladu
                  a Jiřího Klinderovy
       
Čtvrtek 8. června 2017 Medard Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky živé a mrtvé farníky 
                  svěřených farností
       
Pátek 9. června 2017 Stanislava sv. Efrém Syrský, jáhen a učitel církve
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
                      od  17:00 hod.  N O C     K O S T E L Ů
  Kunětice, Dašice, Sezemice
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za všechny návštěvníky Noci kostelů
     
Sobota  10. června 2017 Gita sv. Maxim
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle zadání)
     
Neděle       11. června 2017 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Barnabáš, apoštol
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, slavnostní mše sv. obětována
     za všechny živé a zemřelé farníky farnosti Sezemice,
  první svaté přijímání Toničky a Radušky Moudrých
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu a Kouřimovu
       
Oznámení: Děkujeme všem, kteří přišli pomoci při vyklízení a úklidu zvonice v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“