Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. června 2017
Ohlášky
Petr Borský
11.06.2017 08:52:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. června 2017 do 18. června 2017
     
Neděle       11. června 2017 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Barnabáš, apoštol
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, slavnostní mše sv. obětována
     za všechny živé a zemřelé farníky farnosti Sezemice,
  první svaté přijímání Antonie a Radky Moudrých
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu a Kouřimovu
   
Pondělí 12. června 2017 Antonie sv. Jan z Fakunda
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 13. června 2017 Antonín Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Středa 14. června 2017 Roland sv. Anastáz
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 15. června 2017 Vít Slavnost Těla a krve Páně / sv. Vít, mučedník
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny farníky živé a mrtvé farníky 
                  svěřených farností
   
po skončení mše sv. eucharistický průvod obcí ke čtyřem oltářům
       
Pátek 16. června 2017 Zbyněk sv. Benon
     
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice tichá adorace 
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
     
Sobota  17. června 2017 Adolf sv. Řehoř Barbarigo
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle zadání)
     
Neděle       18. června 2017 Milan              11. neděle v mezidobí / sv. Marina
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny, kteří přišli pomoci při úklidu
                  zvonice v Sezemících
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu, Kindlovu 
                  a Pavla Hruše
Oznámení: Nepřehlédněte - ve středu 14. června proběhne od 17 hodin mimořádně mše sv. v Dašicích 
                    a ve čtvrtek 15. června 2017 od 17 hodin slavnost Těla a krve Páně v Býšti.
Výsledek sbírky "Pastorační aktivity v diecézi": Kunětice 140,- Kč, Sezemice 950,- Kč, Dašice 444,- Kč, 
                    Býšť 2 107,- Kč a Bělečko 760,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Prosba o pomoc: Ještě jednou si dovolujeme požádat farníky ze všech našich farností o pomoc
                   při závěrečném úklidu zvonice v Sezemicích. Sejdeme se v sobotu 17. června
                   v 8 hodin před zvonicí v Sezemicích.
Připomenutí: Dnes, v neděli 11. června 2017, od 20 hodin odvysílá TV NOE 2. část koncertu 
                   s Václavem Hudečkem z kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“