Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. června 2017
Ohlášky
Petr Borský
17.06.2017 21:49:43
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. června 2017 do 25. června 2017
     
Neděle       18. června 2017 Milan              11. neděle v mezidobí / sv. Marina
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny, kteří přišli pomoci při úklidu
                  zvonice v Sezemících
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu, Kindlovu 
                  a Pavla Hruše
   
Pondělí 19. června 2017 Leoš sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup, sv. Romuald, opat
 
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 20. června 2017 Květa sv. Silverius, papež
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 21. června 2017 Alois Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 22. června 2017 Pavla sv. Jan Fisher, biskup, a sv. Tomáš Mor, mučedníci, sv. Paulín Nolánský
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 23. června 2017 Zdeňka Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice tichá adorace 
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence, společné sdílení - na faře
     
Sobota  24. června 2017 Jan Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Hostovice žehnání hasičské stříkačky
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností za Emilii Spitzerovou a manžela
     
Neděle       25. června 2017 Ivan              12. neděle v mezidobí / sv. Vilém, ct. Ivan
sbírka na diecézní charitu              
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Pavla Mládka a celý ten rod
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod.
 
Oznámení:
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“