Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. června 2017
Ohlášky
Petr Borský
24.06.2017 19:49:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. června 2017 do 2. července 2017
       
Neděle       25. června 2017 Ivan              12. neděle v mezidobí / sv. Vilém, ct. Ivan
 
Sbírka "Charita"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka a manželku Ludmilu,
                  rodiče a Marii a Václava Pulpánovy a syna Zdeňka
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Pavla Mládka a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod.
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 26. června 2017 Adriana sv.Jan a Pavel
               
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána) 
   
Úterý 27. června 2017 Ladislav sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 28. června 2017 Lubomír Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. z vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla obětována 
   
Čtvrtek 29. června 2017 Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny živé a zemřelé farníky
                  svěřených farností
     
Pátek 30. června 2017 Šárka sv. prvomučedníci římští
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána) 
   
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  1. července 2017 Jaroslava Sobotní památka Panny Marie / sv. Theobald
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně
  Marii
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (dle rozpisu v kalendáři)
     
Neděle       2. července 2017 Patricie              13. neděle v mezidobí / sv. Ota
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za )intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována rodinu Kotfaldovu, Horákovu a Píšovu
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (dle zadání)
                   
Oznámení:
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“