Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. července 2017
Ohlášky
Petr Borský
01.07.2017 21:39:34
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. července 2017 do 9. července 2017
       
Neděle       2. července 2017 Patricie              13. neděle v mezidobí / sv. Ota
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována rodinu Kotfaldovu, Horákovu a Píšovu
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle zadání)
   
Pondělí 3. července 2017 Radomír Svátek sv. Tomáše, apoštola
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Tomášovi obětována za všechny svěřené 
                     farnosti
   
Úterý 4. července 2017 Prokop sv. Prokop, opat, sv. Alžběta Portugalská
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 5. července 2017 Slavnost sv. Cyrila, mnicha, sv. Metoděje, biskupa,
  p a t r o n ů   E v r o p y 
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených
                  farností
       
Čtvrtek 6. července 2017 sv. Marie Gorettiová, panna a mučednice
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 7. července 2017 Bohuslava sv. Wilibald
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce,
                       zásvětná modlitba
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                  Velekněžského Srdce
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a společné setkání
        se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
     
Sobota  8. července 2017 Nora sv. Kilián
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       9. července 2017 Drahoslava       14. neděle v mezidobí / sv. Veronika Giulianiová
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
 
Oznámení: Sbírka "Charita": Kunětice 250,- Kč, Sezemice 2 260,- Kč, Dašice 1140,- Kč, Býšť 1730,- Kč.
                    Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“