Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. července 2017
Ohlášky
Petr Borský
16.07.2017 17:52:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. července 2017 do 23. července 2017
     
Neděle       16. července 2017 Luboš              15. neděle v mezidobí / Panny Marie Karmelské
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Lédra, rodiče, celý rod
                  a snachu Růženu
   
Pondělí 17. července 2017 Martina bl. Česlav a sv. Hyacint, kněží
 
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý 18. července 2017 Drahomíra sv. Emilián
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 19. července 2017 Čeněk sv. Makrina
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek 20. července 2017 Ilja sv. Apolinář, biskup a mučedník, sv. Eliáš
   
  Dašice mše sv. zrušena
       
Pátek 21. července 2017 Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi, kněz a učitel církve
     
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a společné sdílení
     
Sobota  22. července 2017 Magdaléna Svátek sv. Marie Magdalény
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny živé a zemřelé farníky 
                  svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       23. července 2017 Libor       16. neděle v mezidobí / sv. Brigita, řeholnice 
                                                              a patronka Evropy
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu a Václava Bekovy, syna Václava,
                  vnuka Petra a rodiče z obojí strany
 
Oznámení: Pater Tomáš Kvasnička bude od pondělí 17. července do pátku 21. července 2017 čerpat
                    řádnou dovolenou.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“