Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. července 2017
Ohlášky
Petr Borský
31.07.2017 13:32:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. července 2017 do 6. srpna 2017
     
Neděle       30. července 2017 Bořivoj              17. neděle v mezidobí / sv. Petr Chryzolog
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Vohralíkovy a celý rod
   
Pondělí 31. července 2017 Ignác Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 1. srpna 2017 Oskar Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 2. srpna 2017 Gustav sv. Eusebius z Vercelli, biskup, sv. Petr Julián Eymard, kněz
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 3. srpna 2017 Miluše sv. Lydie
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 4. srpna 2017 Dominik, Dominika Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
     
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                 Velekněžského Srdce
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky
                 Ježíšova Velekněžského Srdce
     
Sobota  5. srpna 2017 Kristián, Milivoj Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich 
                  farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       6. srpna 2017 Oldřiška                   Svátek Proměnění Páně
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pána Emila Reinberka,
                  jeho rodiče a celý rod
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z obojí
                  strany
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována dle zadání
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“