Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. srpna 2017
Ohlášky
Petr Borský
06.08.2017 08:41:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. srpna 2017 do 13. srpna 2017
       
Neděle       6. srpna 2017 Oldřiška                   Svátek Proměnění Páně
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pána Emila Reinberka,
                  jeho rodiče a celý rod
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z obojí
                  strany
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována dle zadání
 
  Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
 
   
Pondělí 7. srpna 2017 Lada sv. Kajetán, sv. Sixtus II., papež a druhové, mučedníci
               
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti nebeského Otce
   
Úterý 8. srpna 2017 Soběslav Památka sv. Dominika, kněze
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 9. srpna 2017 Roman Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, sv. Roman
  panny a mučednice,patronky Evropy
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
Čtvrtek 10. srpna 2017 Vavřinec Svátek sv. Vavřince, mučedníka, pouť na Sněžku
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky  svěřených 
                  farností
     
Pátek 11. srpna 2017 Zuzana Památka sv. Kláry, panny
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána) 
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení 
   
Sobota  12. srpna 2017 Klára sv. Jana Františka de Chantal, řeholnice, sv. Euplus
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (dle rozpisu v kalendáři)
     
Neděle       13. srpna 2017 Alena   19. neděle v mezidobí / sv. Hippolit a Poncián, sv. Jan Berchmans
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana prof. Zdeňka Knauteho a paní
                  Marii Knauteovou
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy, syna Františka 
                  a celý rod
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“