Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. srpna 2017
Ohlášky
Petr Borský
19.08.2017 22:26:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. srpna 2017 do 27. srpna 2017
       
Neděle       20. srpna 2017 Bernard   20. neděle v mezidobí / sv. Bernard, opat a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována k pátému výročí úmrtí Václava Košky,
                               za všechny rodáky Sezemic
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla, 
  celý rod a rodinu Hiršlovu
   
9:30 hod - 17:00 hod. S E Z E M I C K Á   P O U Ť    
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
  (viz program pouti na plakátku)
   
Pondělí 21. srpna 2017 Johana Památka sv. Pia X., papeže
               
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky farnosti Sezemice
                  v kapličce Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova
   
Úterý 22. srpna 2017 Bohuslav Památka Panny Marie Královny
 
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 23. srpna 2017 Sandra sv. Růžena z Limy, panna
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Sezemice smuteční rozloučení se zemřelou paní Marií Špirochovou
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 24. srpna 2017 Bartoloměj Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. zrušena
     
Pátek 25. srpna 2017 Radim sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, mučedníci, sv. Josef Kalasanský, kněz
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána) 
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení 
   
Sobota  26. srpna 2017 Luděk ct. Martin Středa
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Kunětice patrocinium kostela, mše sv. s nedělní platností obětována 
                          za farníky svěřené farnosti
   
  18:00 hod. Z A H A J O V A C Í   K O N C E R T 
  Býšť MEZINÁRODNÍHO  HUDEBNÍHO   FESTIVALU
  kostel sv. Jiří EDUARDA   NÁPRAVNÍKA
     
Neděle       27. srpna 2017 Otakar              21. neděle v mezidobí / sv. Monika 
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována ke čtyřicátému výročí úmrtí tatínka, jeho
                  rodiče a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela
 
                   
Oznámení: Pater Tomáš Kvasnička bude od pondělí 21. srpna do pátku 25. srpna 2017 čerpat řádnou dovolenou.
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“