Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. srpna 2017
Ohlášky
Petr Borský
26.08.2017 22:02:09
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. srpna 2017 do 03. září 2017
     
Neděle       27. srpna 2017 Otakar              21. neděle v mezidobí / sv. Monika 
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována ke čtyřicátému výročí úmrtí tatínka, jeho
                  rodiče a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela
 
   
Pondělí 28. srpna 2017 Augustýn Památka sv. Augustina,biskupa a učitele církve
 
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý 29. srpna 2017 Evelína Památka Umučení sv. Jana Křtitele
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 30. srpna 2017 Vladěna sv. Fiakr
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 31. srpna 2017 Pavlína sv. Rajmund
   
P. T. Kvasnička 17:15 hod. Prachovice poutní mše sv. obětována za všechny rodáky Prachovic
       
Pátek 1. září 2017 Linda, Samuel sv. Jiljí
     
Světový den modliteb za péči o stvoření
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského
                 Srdce
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky
                  Ježíšova Velekněžského Srdce
     
Sobota  2. září 2017 Adéla Sobotní památka Panny Marie / sv. Justus
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětovány za všechny mariánské
                 ctitele našich farností, litanie loretánská a zásvětná 
                 modlitba k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 09:00 hod. Býšť mše sv. obětována 
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       3. září 2017 Bronislav   2. neděle v mezidobí / sv. Řehoř Veliký, papež a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny žáky a studenty do nového
                  školního a akademického roku,
                  požehnání žákům a studentům
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Goppoldovu 
                  Meislovu
   
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Ráby mše sv. obětována (intence dle zadání) 
                   
Oznámení: Od neděle 27. srpna 2017 bude až do odvolání v Sezemicích po skončení nedělní mše sv. 
otevřen kostel Nejsvětější Trojice po železnou mříž v předsíni kostela do 19 hodin.
Pater Tomáš Kvasnička bude v pondělí 28. srpna a v úterý 29. srpna 2017 čerpat řádnou dovolenou.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“