Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. září 2017
Ohlášky
Petr Borský
03.09.2017 09:00:02
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. září 2017 do 10. září 2017
       
Neděle       3. září 2017 Bronislav   22. neděle v mezidobí / sv. Řehoř Veliký, papež a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny žáky a studenty do nového
                  školního a akademického roku,
                  požehnání žákům a studentům
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Goppoldovu 
                  Meislovu
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple obětována
       
     
                  za žívé i zemřelé farníky
   
Pondělí 4. září 2017 Jindřiška, Rozálie sv. Růžena z Viterba
               
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 5. září 2017 Boris sv. Viktorin
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 6. září 2017 Boleslav sv. Magnus
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 7. září 2017 Regina sv. Melichar Grodecký
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Dašice pěší pouť od dřevěné kapličky u hřbitova ke kostelu
P. T. Kvasnička po příchodu ke kostelu mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky Dašic
     
Pátek 8. září 2017 Mariana Svátek Narození Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována k úctě Panny Marie
                  a Ducha svatého, litanie loretánská a zásvětná
                  modlitba k Panně Marii
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení 
   
Sobota  9. září 2017 Daniela sv. Petr Klaver, kněz
   
P. T. Kvasnička 10:00 hod. Býšť křest Davida Krpata
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. Sezemice křest Adama Sedláčka
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       10. září 2017 Irma              23. neděle v mezidobí / bl. Karel Spinola 
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice poutní mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou ten celý rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle domluvy)
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“