Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. září 2017
Ohlášky
Petr Borský
09.09.2017 21:44:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. září 2017 do 17. září 2017
     
Neděle       10. září 2017 Irma              23. neděle v mezidobí / bl. Karel Spinola 
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice poutní mše sv. obětována za všechny živé a zemřelé rodáky
                               farnosti Dašice
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou ten celý rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle domluvy)
   
Pondělí 11. září 2017 Denisa, Denis sv. Emil
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Kostěnice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za všechny živé 
                 a zemřelé farníky Kostěnic
   
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý 12. září 2017 Marie Jméno Panny Marie, sv. Quido
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Jménu Panny Marie obětována za Marii Uhlířovou,
                 Marii Sedlaříkovou, Marii Tichou, Marii Hájkovou, 
                 jejich manžele a příbuzné
   
Středa 13. září 2017 Lubor Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 14. září 2017 Radka Svátek Povýšení svatého Kříže
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována k úctě svatých a ran a drahocenné krve
                 Pána Ježíše
       
Pátek 15. září 2017 Jolana Památka Panny Marie Bolestné
     
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Půlpánovu, Dědkovu a Borovcovu
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
     
Sobota  16. září 2017 Ludmila Památka sv. Ludmily, mučednice
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       17. září 2017  24. neděle v mezidobí / sv. Kornélius, papež, sv. Cyprián, sv. Robert Bellarmin
   
Sbírka "Církevní školství v diecézi"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu,
                 Chválovu a Kamenických
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě
                 Josefa a celý rod
                   
Oznámení: V neděli 17. září 2017 se uskuteční sbírka "Církevní školství v diecézi".
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“