Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. září 2017
Ohlášky
Petr Borský
16.09.2017 22:32:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. září 2017 do 24. září 2017
       
Neděle       17. září 2017  24. neděle v mezidobí / sv. Kornélius, papež, sv. Cyprián, sv. Robert Bellarmin
   
Sbírka "Církevní školství v diecézi"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
   
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu,
                 Chválovu a Kamenických
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě
                 Josefa a celý rod
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě
                 Josefa a celý rod
   
Pondělí 18. září 2017 Kryštof sv. Josef Kupertinský
               
P. T. Kvasnička 13.00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Annu Vaňkovou
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 19. září 2017 Zita sv. Januárius, biskup a mučedník
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 20. září 2017 Oleg Památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, mučedníků
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 21. září 2017 Matouš Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
     
Pátek 22. září 2017 Darina sv. Mořic a druhové
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelou paní Miladu Spitzerovou
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota  23. září 2017 Berta Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       24. září 2017 Jaromír              25. neděle v mezidobí / sv. Gerard
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava a Annu Bekovy, syna Václava,
                  vnuka Petra a rodiče z obojí strany
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“