Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. září 2017
Ohlášky
Petr Borský
23.09.2017 21:37:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. září 2017 do 1. října 2017
     
Neděle       24. září 2017 Jaromír              25. neděle v mezidobí / sv. Gerard
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava a Annu Bekovy, syna Václava,
                  vnuka Petra a rodiče z obojí strany
   
Pondělí 25. září 2017 Zlata sv. Kleofáš
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 26. září 2017 Andrea sv. Kosma a Damián, mučedníci
   
Mezinárodní den neslyšících
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 27. září 2017 Jonáš Památka sv. Vicence z Pauly, kněze
   
Den charity
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
P. T. Kvasnička 15.45 Býšť náboženství  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 28. září 2017 Václav Slavnost sv. Václava, mučedníka,
   
                               hlavního patrona českého národa
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku, syna,
                  rodiče z obojí strany a celý zemřelý rod
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Mnětice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených
                  farností
       
Pátek 29. září 2017 Michal Svátek archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela
     
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována k úctě Panny Marie a Ducha svatého
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
     
Sobota  30. září 2017 Jeroným Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       1. října 2017 Igor       26. neděle v mezidobí / sv. Terezie od Dítěte Ježíše
   
                                                            panna a učitelka církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Noskovu, Kosinovu a Tláskalovu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za nemocné a trpící
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
                   
Oznámení: V neděli 17. září 2017 se uskutečnila sbírka "Církevní školství v diecézi":
                      Kunětice 470,- Kč, Sezemice 2 000,- Kč, Dašice 700,- Kč a Býšť 3 526,- Kč.
                      Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“