Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. října 2017
Ohlášky
Petr Borský
30.09.2017 22:09:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. října 2017 do 8. října 2017
     
Neděle       1. říjen 2017 Igor       26. neděle v mezidobí / sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
                                                                 panna a učitelka církve
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Noskovu, Kosinovu a Tláskalovu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za nemocné a trpící
   
P. T. Kvasnička 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
   
Pondělí 2. říjen 2017 Olívie, Oliver Památka sv. andělů strážných
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 3. říjen 2017 Bohumil sv. Maxmilián
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 4. říjen 2017 František Památka sv. Františka z Assisi
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15.30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Františkovi obětována za nemocné a trpící
       
Čtvrtek 5. říjen 2017 Eliška sv. Palmác
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
       
Pátek 6. říjen 2017 Hanuš sv. Bruno, kněz
     
P. O. Špinler 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
s. Kateřina 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. O. Špinler 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                 Velekněžského Srdce
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky  
                 Ježíšova Velekněžského Srdce
     
Sobota  7. říjen 2017 Justýna Památka Panny Marie Růžencové
   
biskup J. Kajnek 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       8. říjen 2017 Věra                  27. neděle v mezidobí / sv. Simeon
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a ten celý rod
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
                   
Oznámení: P. Tomáš Kvasnička se bude v pátek 6. října a v sobotu 7. října 2017 účastnit setkání kaplanů.
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“