Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. října 2017
Ohlášky
Petr Borský
21.10.2017 19:00:34
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. října 2017 do 29. října 2017
       
Neděle       22. říjen 2017 Sabina   29. neděle v mezidobí / sv. Marie Salome, sv. Jan Pavel II.
   
Sbírka "Misie"
 
Den modliteb za misie
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Jaroslava Holcovy  a za rodinu 
  Dianovu
   
Pondělí 23. říjen 2017 Teodor sv. Jan Kapistránský, kněz
               
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 24. říjen 2017 Nina sv. Antonín Maria Klaret, biskup
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 25. říjen 2017 Beáta sv. Kryšpín
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15.45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 26. říjen 2017 Erik sv. Rustik
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
     
Pátek 27. říjen 2017 Šarlota, Zoe sv. Frumencius
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  28. říjen 2017 státní svátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována ke cti, chvále a slávě Boží
     
Neděle       29. říjen 2017 Silvie              30. neděle v mezidobí / sv. Narcis
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů 
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Vančurovou, rodiče a celý rod
   
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Dašice křest Elisy Geciové
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“