Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. října 2017
Ohlášky
Petr Borský
29.10.2017 19:54:19
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. října 2017 do 05. listopadu 2017
     
Neděle       29. říjen 2017 Silvie              30. neděle v mezidobí / sv. Narcis
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů 
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Vančurovou, rodiče a celý rod
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Dašice křest Elisy Geciové
   
Pondělí 30. říjen 2017 Tadeáš Svátek výročí posvěcení katedrály sv. Ducha 
   
P. T. Kvasnička 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Úterý 31. říjen 2017 Štěpánka sv. Wolfgang, biskup
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16.30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře    
   
Středa 1. listopad 2017 Felix Slavnost Všech svatých
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15.30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička po skončení mše sv. pobožnost na hřbitově
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Matúšů a Trtkovu
   
P. T. Kvasnička po skončení mše sv. možnost přistoupení ke svátosti smíření
       
Čtvrtek 2. listopad 2017 Památka zesnulých Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Dašice pobožnost na hřbitově
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny zemřelé farníky svěřených 
                  farností - kaplička u hřbitova
   
P. T. Kvasnička po skončení mše sv. pobožnost na hřbitově
       
Pátek 3. listopad 2017 Hubert sv. Martin de Porres, řeholník
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                 Velekněžského Srdce
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky
  Ježíšova Velekněžského Srdce  
     
Sobota  4. listopad 2017 Karel Sobotní památka Panny Marie / 
               Památka Karla Boromejského, biskupa
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele 
                 svěřených farností, litanie loretánská a zásvětná
                 modlitba k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       5. listopad 2017 Karel       31. neděle v mezidobí / sv. Zachariáš a Alžběta
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, syna, bratra a rodiče
                  z jeho strany i za jejich zemřelé příbuzné,
                  obětována za zemřelého Josefa Malého, za rodiče
                  Malé, Hloupé, prarodiče a duše v očistci
   
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za
 
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
   
Oznámení: Sbírka"Misie": Kunětice 390,- Kč, Sezemice 1 699,- Kč, Dašice 2 045,- Kč a Býšť 6 676,- Kč.
                    Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“