Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. listopadu 2017
Ohlášky
Petr Borský
11.11.2017 22:33:44
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. listopadu 2017 do 19. listopadu 2017
     
Neděle       12. listopad 2017 Benedikt 32. neděle v mezidobí / Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
Sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních budov"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy a rodiče
                  z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
Pondělí 13. listopad 2017 Tibor Památka sv. Anežky České, panny
   
M e z i n á r o d n í   d e n   n e v i d o m ý ch
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Anežce České obětována za nemocné a trpící
   
Úterý 14. listopad 2017 Sáva sv. Mikuláš Tavelič
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16.30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
Středa 15. listopad 2017 Leopold sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15.45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
P. T. Kvasnička 17:45 hod. Býšť křestní katecheze  
       
Čtvrtek 16. listopad 2017 Otmar sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda, panna
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 17. listopad 2017 Mahulena Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
     
D e n   B i b l e
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
20:00 hod Sezemice setkání NET FOR GOD
     
Sobota  18. listopad 2017 Romana Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       19. listopad 2017 Alžběta       33. neděle v mezidobí / sv. Mechtilda z Helfty
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé rodiče Stanislava a Annu
                  Bačinovy z Lukovny a jejich děti Stanislava a Marii
                  a snachu Janu a ostatní v Pánu zemřelé rodiny
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“