Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. listopadu 2017
Ohlášky
Petr Borský
25.11.2017 22:15:34
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. listopadu 2017 do 3. prosince 2017
     
Neděle       26. listopad 2017 Artur       Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Silvestr Guzolini
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Kaloudovu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována rodinu Ježkovu a Huškovu
   
Pondělí 27. listopad 2017 Xénie sv. Virgil
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 28. listopad 2017 René sv. Mansuet
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16.30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
Středa 29. listopad 2017 Zina sv. Saturnin
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15.30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 30. listopad 2017 Ondřej Svátek sv. Ondřeje, apoštola
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 1. prosinec 2017 Iva sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník
     
Světový den boje proti AIDS
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice příležitost ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova
                 Velekněžského Srdce
 
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky
                 Ježíšova Velekněžského Srdce - na faře
     
Sobota  2. prosinec 2017 Blanka Sobotní památka Panny Marie / sv. Bibiána
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za všechny mariánské
                 ctitele svěřených farností, litanie loretánská a zásvětná
                 modlitba k Panně Marii
   
Sezemice od 9 hod. výroba adventních věnců
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       3. prosinec 2017 Svatoslav       1. neděle adventní / sv. František Xaverský
   
Sbírka "Kněžský seminář a formace bohoslovců"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Kaloudovu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Emílii a Františka Vohralíkovy
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
   
Sezemice od 16 hod. adventní   koncert
 
Oznámení: V neděli 3. prosince 2017 se uskuteční sbírka "Kněžský seminář a formace bohoslovců".
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“